De wittebroodsweken zijn genoemd naar het witte brood dat alleen op feestdagen werd gegeten.

In de wittebroodsweken werd het bruidspaar door iedereen bezocht uit de familie en de buurt. Ook mocht de buurt ‘keuren’, een gebruik dat zich tot niet zo heel lang geleden heeft voortgezet.
Het bruidspaar moest in de wittebroodsweken nog aan elkaar en aan het samenleven met elkaar wennen. Na de wittebroodsweken hernam het gewone leven zijn loop en begon men aan het huwelijksleven. ook nu doet men het rustig aan; bruidsparen gaan steeds vaker op huwelijksreis en proberen in exotische oorden bij te komen van alle beslommeringen rondom het huwelijk.