Homohuwelijk/ lesbisch huwelijk

Het homohuwelijk is een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Bijzonder dat een lesbisch huwelijk een specifieke benoeming is tussen 2 vrouwen. Nederland was het eerste land in de wereld waar paren van gelijk geslacht kunnen trouwen. Het huwelijk wordt in het Nederlandse Burgelijk wetboek Boek 1 nu beschreven als een verbintenis tussen twee natuurlijke “van verschillend of gelijk geslacht”.

Dit is mogelijk sinds 1 april 2001 en op die dag werden er in Amsterdam door de toenmalige burgemeester Job Cohen drie mannenparen en een vrouwenpaar kort na middernacht in de echt verbonden. Vanuit de hele wereld was hierbij de pers aanwezig. België liet dit in 2003 als tweede land in de wereld toe, en geleidelijk aan volgden andere westerse landen, waaronder Spanje en Canada. Tegenwoordig kunnen ook in de Verenigde Staten personen van hetzelfde geslacht trouwen, zij het dat het tot 26 juni 2015 nog niet in alle staten mogelijk was.

Juridisch gezien bestaat er niet zoiets als het homohuwelijk (of een heterohuwelijk). Als homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen, betekent dat de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Elk huwelijk is dan gelijkwaardig, ongeacht het geslacht van de partners. In landen waar die openstelling niet heeft plaatsgevonden, kunnen alleen mensen van verschillend geslacht met elkaar trouwen, ongeacht hun seksuele voorkeur. Soms is dan wel partnerschapsregistratie mogelijk, een regeling die, afhankelijk van de wetgeving, al dan niet minder rechten verschaft dan het huwelijk.